SAMEN GAAN WIJ HET ANDERS DOEN…!

Samen Zijn wij 1 is een religieuze organisatie waarbij er voor iedereen plaats is. Er wordt geen onderscheid gemaakt naar ras, huidskleur, sexe of geloof. Sterker alle huidige geloven passen binnen de kernwaarden van Samen Zijn Wij 1.

Samen zijn wij 1 ontstond als een idee. In de huidige onzekere tijd waarbij er sprake is van controverses tussen verschillende delen van de bevolking vindt Samen Zijn Wij 1 dat wij het samen moeten doen.

Een overheid die niet in staat is gebleken om de cohesie tussen mensen te bevorderen en die faalt in het verbinden van de verschillende mensen wat een voorwaarde is om als 1 Natie te kunnen functioneren.

Waar geloven wij in ? Wij geloven in menselijkheid. In de autoriteit van de Mens.  Bestuurder van je eigen lichaam.  Veel mensen leggen hun vertrouwen in de handen van een ander. Zeker wanneer er onzekere tijden zijn.

Samen Zijn Wij 1 verbindt de mensen. Wij zorgen dat mensen kennis krijgen van het totaal. Deze kennis zorgt er voor dat mensen weer autonomie krijgen over hun eigen lichaam.

Dat kan natuurlijk alleen vanuit Weten. Omdat we bijna alles gedelegeerd hebben aan entiteiten die werken met gemandateerde bevoegdheden zal de kerk de mensen moeten leren om weer regie te hebben over hun eigen leven.

Samen Zijn Wij 1 kerk genootschap brengt de kennis van alle leden bij elkaar. Door het onderlinge vertrouwen in elkaar zal deze kennis leiden tot een hoog Niveau van Gnostiek. Hierdoor zullen de wetenschappen weer de plek krijgen in de maatschappij die ze verdienen namelijk een dienende rol waarbij kennis wordt gedeeld waardoor mensen zelf in staat zijn om hun keuzes te maken op basis van de Wetenschap.

De Staat is inmiddels een achterhaald Statuut. Bestuurders zitten momenteel in een transitiefase waarbij organisaties op zoek zijn naar een nieuwe rolverdeling.

UN ,WEF, WHO EU en andere wereld organisaties zijn zoekende naar een manier om deze wereld op een goede wijze te besturen. Omdat de regels van boven af zijn aangestuurd en de terugkoppeling vanaf de mensen naar de bestuurders spaak loopt is de KERK Samen Zijn Wij 1 opgericht om vanuit zijn zielsbewustzijn namens en voor de mensen te spreken.    

Kies daarom vandaag nog voor de kracht van meervoud door de “ik-mindset” achter je te laten en te vervangen voor het “wij-denken” vanuit eigen kracht en (com)passie.

Samen zijn wij 1….!

Internationaal zijn bestuurders op zoek naar nieuwe wegen.  Samen Zijn Wij 1 realiseert zich dat we toe zijn aan een nieuwe samenleving met gedecentraliseerde bevoegdheden die dienend zijn aan mensen. Combineer dat met wereldwijde kennis van het moment en zorg dat die kennis overal ter wereld beschikbaar is en dat zal er voor gaan zorgen dat de armoede snel uit de wereld zal zijn.

De leden van onze kerk zullen daarin het voortouw nemen door vanuit onze menselijkheid samen te werken met iedereen.

Wij werken via onze Stichting Zelfstandig Ondernemen aan een wereldwijd handelsplatform om de kennis te delen en te zorgen voor wereldwijde welvaart. Vanuit onze brugfunctie van en voor de mensen zal de communicatie met Bestuurlijke Organisaties makkelijker gaan en zal er weer evenwicht ontstaan in de regelgeving van en voor mensen.

Ik wil graag op de hoogte gehouden worden....

Samen zijn wij 1 in vrijheid en veiligheid..!

RSIN 862827279