Samen Zijn Wij 1...

KERNWAARDEN

Behandel de aarde en alles wat erop woont met respect

Blijf dicht bij jezelf

Toon veel respect voor je medemensen

Werk samen in het belang van de gehele mensheid

Geef hulp en vriendelijkheid waar dat nodig is

Doe waarvan je weet dat het juist is

Zorg voor het welzijn van lichaam en geest

Wijd een deel van je inspanningen aan het grotere goed

Wees altijd waarheidsgetrouw en eerlijk

Neem de volledige verantwoordelijkheid voor je acties

Samen zijn wij 1 in vrijheid en veiligheid..!